Odprtokodni nizkocenovni sistem za dermoskopijo celotnega telesa (DERMOSKOP)

preveč sončenja škoduje…

Vsebina projekta

Maligni melanom, najnevarnejša oblika kožnega raka, se lahko pojavi kjerkoli na koži. Melanom se iz obstoječega kožnega znamenja (nevusa) razvije v 1/3 vseh primerov, v 2/3 pa se pojavi kot novo znamenje. Če je melanom odkrit v zgodnji fazi razvoja, je preživetje skoraj 100-odstotno, nato pa dramatično pade, zaradi česar je potrebno preventivno spremljanje znamenj, še posebno pomembno pa zaznavanje novo nastalih.

V dermatološki praksi se za to uporablja sisteme za slikanje kože celotnega telesa, ki zajemajo slike iz več perspektiv in omogočajo kronološko spremljanje.  Zaradi svoje visoke cene pa taki sistemi niso zelo razširjeni. V okviru projekta bomo poskusili izdelati nizkocenovni odprtokodni sistem za digitalno dermoskopijo celotnega telesa. Sestavljen bo iz strojnega dela za zajemanje slik in programske opreme za analizo in primerjavo zajetih slik.

Člani projektne skupine bodo najprej opravili pregled komercialno dostopnih sistemov ter v sodelovanju s strokovnim sodelavcem določili potrebne funkcionalnosti v vsakdanji dermatološki praksi. Študenti se bodo nato razdelili na strojno/električno podskupino, programsko podskupino in upravljavsko podskupino. Strojniki bodo izdelali motorizirano stojalo, ki bo omogočilo premikanje kamere v vertikalni smeri (slikanje po višini telesa). Na začetku bodo za slikanje telesa uporabili kar digitalni kompaktni fotoaparat, za osvetljevanje pa bliskavico. Programerji bodo vzpostavili podatkovno bazo za vodenje pacientov in hranjenje slik ter razvili ustrezno programsko opremo.

V drugi fazi projekta bomo testirali zajemanje slik z DSLR fotoaparatom in industrijsko barvno kamero s fiksnim objektivom. V sistem bomo vključili še nizkocenoven digitalni mikroskop za slikanje posameznih nevusov ter nadgradili program, da bo omogočal uporabniku prijazno kronološko primerjavo slik.

Celotno rešitev bomo odprto-kodno objavili na spletišču github.com, kar poleg dostopnosti omogoča tudi nadaljnji razvoju s strani skupnosti.

 

Projektne naloge

1. Izdelava strojne opreme za zajemanje slik

Člani podskupine za strojni del bodo najprej izdelali motorizirano stojalo, ki bo omogočilo premikanje kamere v vertikalni smeri, kar bo omogočalo slikanje po višini telesa. Za slikanje telesa bodo na začetku projekta uporabili kar digitalni kompaktni fotoaparat, za osvetljevanje pa bliskavico. V drugi fazi projekta bodo testirali zajemanje slik tako z DSLR (digitalno zrcalnorefleksni fotoaparat). V sistem bodo vključili še nizkocenoven (komercialno dostopen) kompaktni digitalni mikroskop za slikanje posameznih nevusov.

Iskane veščine:

  • mehatronika, elektronika, Arduino,…

2. Programska opreme za nadzor zajemanja slik, hranjenje in analizo slik

Razvoj programa za avtomatsko vodenje motoriziranega stojala, proženje kamere in prenos slik na računalnik. Vzpostavitev podatkovne baze za hranjenje slik posameznih pacientov, posnetih ob različnih časih, razvoj ustrezne programsko opremo za zapisovanje novih slik v bazo. V drugi fazi bodo nadgradili programsko opremo, da bo omogočala uporabniku prijazno kronološko primerjavo zajetih slik.

Iskane veščine:

  • znanje razvoja Windows aplikacij z uporabniškim vmesnikom (programiranje npr. v C#, Delphi, oz podobno…)
  • manipulacija digitalnih slik (segmentacija, sestavljanje 2D slik v 3D objekt…)

3. Vodenje in diseminacija

Eden ali dva člana projektne skupine bosta skrbela za koordinacijo dela vseh sodelujočih in pripravo ter posredovanje informacij različnim ciljnim skupinam (študenti na fakulteti, občani v lokalnem okolju, internetna skupnost).

Iskane veščine:

  • sposobnost vodenja
  • pisanje tekstov
  • odnosi z javnostmi

Razpis: Dermoskop