Optična pinceta

Optična pinceta (imenovna tudi laserska pinceta) je orodje za brezkontatno manipulacijo v mikrosvetu. Opis delovanja optične pincete.

V laboratoriju imamo dve optični pinceti. Ena je nameščena na fluorescenčnem mikroskopu, druga na mikroskopu z magnetnim modulom (magneto-optična pinceta).