Priložnosti

Eksperimentalno delo v fizikalnem laboratoriju je lahko vznemirljiva in koristna izkušnja za študente. Omogoča vam, da v živo opazujete fizikalne principe, pridobite praktične izkušnje z najsodobnejšo opremo in delate na projektih, ki imajo vpliv na vsakdanje življenje.

V laboratoriju boste imeli priložnost sodelovati s kolegi študenti, delati z izkušenimi raziskovalci in razvijati dragocene veščine, kot so reševanje problemov, kritično razmišljanje in analiza podatkov. Prav tako boste imeli priložnost prispevati k napredku znanja na področju fizike mehke snovi z izvajanjem izvirnih raziskav in objavo svojih ugotovitev. Ne glede na to, ali vas zanima raziskovanje temeljnih naravnih zakonov ali uporaba fizike za reševanje praktičnih problemov, vam lahko eksperimentalni fizikalni laboratorij ponudi ogromno priložnosti za učenje in karierno rast.

Vabljeni na obisk v laboratorij – nahaja se v pritličju zgradbe matematike (Jadranska 21), sobi P16 in P17.

Več informacij: natan.osterman@fmf.uni-lj.si.

Nekaj predlogov raziskovalnih tem (magistrsko delo, zaključna naloga, praksa, študentsko delo) je navedenih spodaj, seveda so možne tudi vaše lastne ideje. Možno je mentorstvo pri seminarjih 1. in 2. bolonjske stopnje na različne teme.


Aktualne magistske teme

Piezoelektrični tanki filmi

Piezoelektrični filmi PZT (lead zirconate titanate) pod vplivom zunanjega električnega polja spremenijo strukturo in se posledično električno polarizirajo. Polariziranost materiala je mogoče opazovati s pomočjo SHG (second harmonic generation) mikroskopije.

V okviru magistrskega dela bo študent karakteriziral PZT filme z našim SHG mikroskopom. Preučil bo vpliv el. polja na smer in jakost polarizacijo filma ter določil nelinearni tenzor drugega reda χ(2) tega materiala. (Tema je še posebno primerna za študente, ki so obiskovali predavanja iz Fotonike.)


Fourierova korelacijska mikroskopija za karakterizacijo delcev in velocimetrijo v kompleksni mehki snovi

Kapilaro napolnemo s suspenzijo nano oz. mikrodelcev in vklopimo AC električno polje, ki sinusno premika delce vzdolž kapilare. Vzorec snemamo z mikroskopom in izvajamo DDM (diferenčna dinamična mikroskopija), iz česar se načeloma lahko določi velikosti in el. naboje delcev.

Image from www.technologynetworks.com / analysis / articles/an-introduction-to-capillary-electrophoresis-theory-practice-and-applications-378737

Mikrofluidika z magnetnimi nanoploščicami

Mikrofluidičen kanal se napolni s suspenzijo mag. nanoploščic. Tok se ustvari z zunanjim tlačnim kontrolerjem. Dvolomnost suspenzije je odvisna odvisnosti od hitrosti potovanja tekočine. Takisto tekočinski tok inducira magnetno polje. Preliminarne meritve so zelo obetavne.

The effect of external magnetic field on the isotropic suspension of magnetic nanoplatelets. Left column: suspension in Earth’s magnetic field, right column: no magnetic field.

Proteinska biofizika

Razvoj eksperimentalnih metod za karakterizacijo bioloških zdravil [npr. zdravila proti raku] v sodelovanju s podjetjem Novartis.

A vertically moving micro-needle punctures the protein film at the air-liquid interface. The subsequent reconstitution of the film is recorded using a Brewster-angle microscope.

Second-harmonic generation (SHG) mikroskopija materialov

Odvisnost intenzitete SHG signala od kota polarizacije vhodne svetlobe. Iz takih meritev lahko dobimo dielektrični tenzor materiala.

Mikroreološka meritev zamrzovanja vode

Kristali ledu tik preden talitvijo.


Tako si umetna inteligenca predstavlja raziskovanje v fizikalnem laboratoriju. Pridite pogledat, ali je res tako…