Razvoj metod za meritve biomolekul z optično pinceto

Vabilo k sodelovanju na projektu “Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP)”

V Laboratoriju za eksperimentalno fiziko mehke snovi na FMF iščemo 5 študentov/študentk fizike (1 iz 1. stopnje, 4 iz 2. stopnje) za sodelovanje v projektu PKP.

Osnovni namen projekta je omogočiti študentom pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj v podjetjih ter jim s tem – med drugim – olajšati iskanje bodoče zaposlitve.

Razpis predvideva delo za dobo petih mesecev, skupno maksimalno 200 delovnih ur. Plačilo za opravljeno delo znaša (bruto) 6.37 EUR/uro.

V projektu je tematika usmerjena v potrebe podjetja Aresis d.o.o. ki razvija in trži laserske pincete.

Delo bo večinoma potekalo v laboratoriju na FMF pod mentorstvom Natana Ostermana in Andreja Petelina, delno pa v podjetju Aresis d.o.o pod mentorstvom nekdanjega profesorja na FMF Igorja Poberaja. Biokemijski del projekta bo vodil Boris Rogelj (IJS, FKKT).

V primeru interesa bo delo po zaključku projekta možno nadgraditi v diplomsko oziroma magistrsko nalogo.

Vsebina projekta:

Prilagoditev optične pincete za meritve biomolekulskih interakcij in izvedba demonstracijskih meritev: interakcija med proteinom A na imunoglobulin G, meritev krivulje sila-razteg za dvoverižno DNA.V laboratoriju imamo dve odlično delujoči optični pinceti, ki ju trenutno uporabljamo predvsem za manipulacijo mikrodelcev. Za meritve biomolekul v našem sistemu je potrebno sestaviti nekaj “lego-kock”, napisati “par vrstic” kode in pognati zadevo…

Za biokemijsko plat projekta bosta skrbela 2 študenta biokemije in en študent farmacije, sodelujoči študenti fiziki pa bodo imeli več zadolžitev:

  • razvoj programske opreme (v Pythonu) za analizo v eksperimentih posnetih videov, določanje sil in interpretacijo rezultatov v celoti
  • razvoj optimalnega protokola meritev
  • načrtovanje in izdelava “open-source” laboratorijskih naprav
  • postavitev demonstracijske verzije optične pincete

Prijava:

Kandidati se lahko prijavijo do 5.2.2019 (13.00 CET) prek elektronske pošte na naslov natan.osterman@fmf.uni-lj.si, ki naj vsebuje:

  • naziv projekta (kot naslov sporočila): RAZVOJ METOD ZA MERITVE BIOMOLEKUL Z OPTIČNO PINCETO
  • ime, priimek, vpisna številka in smer študija
  • življenjepis, ki vsebuje pretekle delovne izkušnje (zaželeno v Europass stilu, PDF)
  • kratko in jedrnato motivacijsko pismo (do 400 besed, PDF), v katerem kandidati svoje izkušnje navežejo na enega ali več ciljev projekta

 

Fakultetno obvestilo o razpisu

Uradni razpis